Video hướng dẫn vẽ ngôi sao 5 cánh dùng code bằng Scratch

Video hướng dẫn vẽ ngôi sao 5 cánh dùng code bằng Scratch

https://www.youtube.com/watch?v=ldFz8aagezo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button