Lập trình pascal

Viết chương trình chuyển một xâu kí tự, văn bản sang chữ in hoa bằng Pascal

Rất nhiều phần mềm soạn thảo thảo văn bản có chức năng chuyển văn bản chữ thường sang chữ in hoa và ngược lại, chẳng hạn trong Word cũng có chức năng này, vậy ta hãy cùng lập trình điều này trong Pascal xem thế nào nhé. hãy xem viết chương trình đổi chữ thường thành chữ hoa trong pascal mới nhất dưới đây với onthihsg ở dưới nhé.

Video chuyển xâu thành chữ in hoa

Hướng dẫn viết chương trình đổi chữ thường thành chữ hoa trong pascal

Bài toán: Viết chương trình chuyển một xâu văn bản sang toàn bộ chữ hoa

  • Dữ liệu vào file: upcase.INPmột dòng chứa xâu không quá 255 kí tự
  • Dữ liệu ra file: upcase.OUT là dòng văn bản đã chuyển hết sang in hoa

Viết chương trình chuyển một xâu kí tự, văn bản sang chữ in hoa bằng Pascal

Chuyển chữ thường thành chữ hoa pascal

upcase.intupcase.out
Abc ABC 123$@&* AbCABC ABC 123$@&* ABC

Trong Pascal có hàm Upcase() để chuyển chữ thường sang chữ in hoa nên không có gì khó khăn khi viết chương trình cả.

Chương trình chuyển một xâu kí tự sang chữ in hoa trong Pascal

Mở rộng bài toán chuyển chữ thường thành chữ hoa pascal

Viết chương trình chuyển một văn bản sang toàn bộ chữ hoa

Dữ liệu vào file: upcase_vb.INPmột văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: upcase_vb.OUT là văn bản đã chuyển hết sang in hoa

VD:

upcase_vb.INPupcase_vb.out
Shfs,!@ssfh sf ss vc scvvs

Sfsbf/=-%&suhhd

Gfhdj $37553 nn2j2  uh2

SHFS,!@SSFH SF SS VC SCVVS

SFSBF/=-%&SUHHD

GFHDJ $37553 NN2J2  UH2

Code Pascal chuyển toàn bộ văn bản sang chữ in hoa

Xem cách chuyển ngược lại sang chữ thường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button