HomeLập trình pascal

Viết chương trình chuyển một xâu kí tự, văn bản sang chữ in hoa bằng Pascal

Like Tweet Pin it Share Share Email
Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Rất nhiều phần mềm soạn thảo thảo văn bản có chức năng chuyển văn bản chữ thường sang chữ in hoa và ngược lại, chẳng hạn trong Word cũng có chức năng này, vậy ta hãy cùng lập trình điều này trong Pascal xem thế nào nhé.

Bài toán: Viết chương trình chuyển một xâu văn bản sang toàn bộ chữ hoa

Dữ liệu vào file: upcase.INPmột dòng chứa xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: upcase.OUT là dòng văn bản đã chuyển hết sang in hoa

VD:

upcase.int upcase.out
Abc ABC 123$@&* AbC ABC ABC 123$@&* ABC

Trong Pascal có hàm Upcase() để chuyển chữ thường sang chữ in hoa nên không có gì khó khăn khi viết chương trình cả.

Chương trình chuyển một xâu kí tự sang chữ in hoa trong Pascal

Mở rộng bài toán:

Viết chương trình chuyển một văn bản sang toàn bộ chữ hoa

Dữ liệu vào file: upcase_vb.INPmột văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: upcase_vb.OUT là văn bản đã chuyển hết sang in hoa

VD:

upcase_vb.INP upcase_vb.out
Shfs,!@ssfh sf ss vc scvvs

Sfsbf/=-%&suhhd

Gfhdj $37553 nn2j2  uh2

SHFS,!@SSFH SF SS VC SCVVS

SFSBF/=-%&SUHHD

GFHDJ $37553 NN2J2  UH2

Code Pascal chuyển toàn bộ văn bản sang chữ in hoa

Xem cách chuyển ngược lại sang chữ thường

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *