Lập trình pascal

Viết hoa kí tự đầu từ – Giống nghi họ và tên trong Pascal

Trong thực tế khi bạn ghi họ và tên chẳng hạn ta hay viết hoa chữ cái đầu trong pascal phải không nào, vậy hãy cùng xem cách lập trình viết hoa kí tự đầu từ một xâu kí tự hay toàn bộ băn bản bằng Pascal như thế nào nhé. Hãy tham khảo với onthihsg nhé.

À nếu bạn chưa biết cách chuyển chữ hoa sang thường và ngược lại thì vui lòng đọc lại hai bài viết sau:

Video viết hoa chữ cái đầu trong pascal

Viết chương trình đổi những ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ in hoa pascal

Viết hoa kí tự đầu từ – Giống nghi họ và tên trong Pascal

Bài toán 1:

Viết chương trình chuyển một xâu văn bản sang xâu chỉ có kí tự đầu từ viết hoa

Dữ liệu vào file: chuanhoa.INPmột dòng chứa xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: chuanhoa.OUT là dòng văn bản có tất cả kí tự đầu từ viết hoa

VD in hoa chữ cái đầu trong pascal :

chuanhoa.intchuanhoa.out
Nguyen vAn ANNguyen Van An

Chương trình viết bằng Free Pascal hay chuẩn hóa xâu pascal

Bài toán 2:

Có một danh sách học sinh (nhiều dòng, mỗi dòng không quá 255 kí tự). Hãy lập trình để chuẩn hóa danh sách đó (Chỉ viết hoa kí tự đầu từ)

Dữ liệu vào file: chuanhoa_vb.INPmột văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: chuanhoa_vb.OUT là văn bản đã chuẩn hóa

VD:

chuanhoa_vb.intChuanhoa_vb.out
Nguyen vAn AN

Pham quang TEO

Le TRUNG kien

Nguyen Van An

Pham Quang Teo

Le Trung Kien

Code Free Pascal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button