HomeLập trình pascal

Viết hoa kí tự đầu từ – Giống nghi họ và tên trong Pascal

Like Tweet Pin it Share Share Email
Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Trong thực tế khi bạn ghi họ và tên chẳng hạn ta hay ghi kí tự hoa đầu từ phải không nào, vậy hãy cùng xem cách lập trình viết hoa kí tự đầu từ một xâu kí tự hay toàn bộ băn bản bằng Pascal như thế nào nhé.

À nếu bạn chưa biết cách chuyển chữ hoa sang thường và ngược lại thì vui lòng đọc lại hai bài viết sau:

Bài toán 1Viết chương trình chuyển một xâu văn bản sang xâu chỉ có kí tự đầu từ viết hoa

Dữ liệu vào file: chuanhoa.INPmột dòng chứa xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: chuanhoa.OUT là dòng văn bản có tất cả kí tự đầu từ viết hoa

VD:

chuanhoa.int chuanhoa.out
Nguyen vAn AN Nguyen Van An

Chương trình viết bằng Free Pascal

Bài toán 2Có một danh sách học sinh (nhiều dòng, mỗi dòng không quá 255 kí tự). Hãy lập trình để chuẩn hóa danh sách đó (Chỉ viết hoa kí tự đầu từ)

Dữ liệu vào file: chuanhoa_vb.INPmột văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: chuanhoa_vb.OUT là văn bản đã chuẩn hóa

VD:

chuanhoa_vb.int Chuanhoa_vb.out
Nguyen vAn AN

Pham quang TEO

Le TRUNG kien

Nguyen Van An

Pham Quang Teo

Le Trung Kien

Code Free Pascal

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *