Công Nghệ

WinUI là gì?

WinUI là gì?

WinUI là 1 lớp giao diện người mua chứa các tác dụng điều khiển và cá tính tiên tiến để xây dựng những phần mềm Windows. Là lớp giao diện người mua gốc trong Windows, WinUI là hiện thân của Fluent Design, đem lại cho mỗi phần mềm Windows cảm giác mãn nhãn nhưng người dùng mong chờ.

WinUI 2 là 1 thư viện các tác dụng điều khiển và cá tính hiện có sẵn để sử dụng trong bất cứ phần mềm UWP nào. Nó cung ứng các tác dụng điều khiển thú vị, linh động, tiên tiến như NavigationView TeachingTip.

WinUI 3 là bạn dạng tiếp theo của WinUI framework, ra mắt vào cuối 5 nay. Nó mở mang đáng kể WinUI thành 1 framework UX đầy đủ, khiến cho WinUI có sẵn cho tất cả các loại phần mềm Windows – từ Win32 tới UWP – để sử dụng làm lớp giao diện người mua. Trong mai sau, mọi phần mềm Windows giờ đây sẽ có thể tận dụng các tác dụng điều khiển tiên tiến, hoạt động bất kể bạn dạng Windows nhưng chúng đang chạy.

WinUI là 1 lớp giao diện người mua chứa các tác dụng điều khiển và cá tính tiên tiến để xây dựng những phần mềm Windows

Ai có thể sử dụng WinUI?

Dù rằng WinUI 2 chỉ cân xứng với UWP XAML, mà WinUI 3 sẽ hoạt động với mọi loại phần mềm Windows! WinUI 3 có thể được sử dụng trực tiếp làm lớp giao diện người chuyên dụng cho các phần mềm Win32 và UWP. Hoặc nó có thể được sử dụng để tiên tiến hóa dần dần giao diện người mua của phần mềm Win32, sử dụng XAML Islands để liên kết với các công nghệ sau:

  • WPF
  • WinForms
  • MFC
  • ComCtl32

WinUI cũng nhập vai trò là bệ đỡ cho các công nghệ đa nền móng, cung ứng trải nghiệm Windows nguyên bản xuất sắc. React Native for Windows, Xamarin.Forms và Uno Platform khai thác sức mạnh của WinUI ngay bữa nay – nếu bạn hiện đang sử dụng các nền móng ấy, nghĩa là bạn đã sử dụng WinUI!

Các công dụng điều khiển và tác dụng của WinUI

Sử dụng bảng dưới đây để xem WinUI so với công nghệ thích thú của bạn như thế nào nhé!

Gicửa ải thích các biểu trưng:

  • – Khả năng/tác dụng được bao gồm
  • * – Sắp có trong bạn dạng WinUI 3 mai sau
  • ** – Đang trong giai đoạn thực hiện
Khả năng/tác dụngWinUI 3UWP XAML & WinUI 2WPFWinFormsMFC
Các loại phần mềm Windows được cung cấpUWP and Win32UWPWin32Win32Win32
Các bạn dạng Windows được cung cấpWindows 10 (1803+)Windows 10 (1703+)Windows XP trở lênWindows XP trở lênWindows XP trở lên
Được cung cấp trên tất cả các dòng thiết bị Windows✓*
C/C++ gốc
Cung ứng .NET 5
WebView2
(Dụng cụ dựa trên Chromium)
✓**✓**
Tác dụng kiểm soát Fluent Design tích hợp
Cung ứng tích hợp cho đầu vào tiên tiến
(tỉ dụ: chạm màn hình, bút, gamepad)
Sử dụng bạn dạng DirectX mới nhất cho hiệu suất đồ họa
Liên kết dữ liệu hiệu suất cao
(x:Bind)
Chính xác đầu vào

Các phần mềm UWP

Các phần mềm UWP tiên tiến, linh động và tích hợp dễ dãi với WinUI. WinUI 3 cung ứng nhiều cải tiến và tiên tiến hóa hơn nữa, bao gồm những điều sau:

Các công dụng điều khiển và bản lĩnh mới: WinUI xây dựng dựa trên những gì có sẵn trong UWP và cung ứng cho bạn nhiều thứ hơn thế nữa – bao gồm chuẩn xác đầu vào, WebView dựa trên Chromium tiên tiến và toàn thể các điều khiển dựa trên Fluent Design.

Cập nhật mau lẹ hơn: Tách khỏi hệ quản lý và được cập nhật thường xuyên, WinUI cung ứng bản lĩnh cân xứng ngược và cho phép bạn truy cập vào các bản cập nhật đương đại.

Các ứng dụng Win32 và UWP hiện đại, linh hoạt, tích hợp dễ dàng với WinUI

Các phần mềm Win32 và UWP tiên tiến, linh động, tích hợp dễ dãi với WinUI

Các phần mềm Win32

WinUI có thể được sử dụng với các phần mềm Win32 theo 2 cách không giống nhau. Đây là cách tiến hành:

Sử dụng hoàn chỉnh

Bạn có thể sử dụng WinUI 3 làm toàn thể lớp giao diện người chuyên dụng cho phần mềm desktop của mình, thay thế UI framework chính hiện nay. Phương pháp này bảo đảm rằng toàn thể phần mềm tiên tiến và nhất quán, trong ấy mỗi thành phần của phần mềm có cùng công dụng và bản lĩnh phong phú.

WinUI 3 – Project Reunion 0.5 Preview hiện đã có sẵn, cho phép bạn sử dụng WinUI để xây dựng phần mềm Win32.

Sử dụng liên kết

Với XAML Islands, bạn có thể tiên tiến hóa các phần nhất mực của phần mềm bằng WinUI, cho phép bạn vận dụng WinUI theo vận tốc của riêng mình. Bạn có thể lưu trữ bất cứ tác dụng điều khiển UWP tích hợp nào hoặc tạo tùy chọn tùy chỉnh bên trong phần mềm desktop của mình, cộng với công dụng UWP như WebView hoặc cung cấp đầu vào tiên tiến. XAML Islands cho phép bạn tăng cấp giao diện của mình ở nơi có ảnh hưởng mạnh nhất trong phần mềm.

Xem thêm thông tin WinUI là gì?

WinUI là gì?

WinUI là gì?
WinUI là 1 lớp giao diện người mua chứa các tác dụng điều khiển và cá tính tiên tiến để xây dựng những phần mềm Windows. Là lớp giao diện người mua gốc trong Windows, WinUI là hiện thân của Fluent Design, đem lại cho mỗi phần mềm Windows cảm giác mãn nhãn nhưng người dùng mong chờ.
WinUI 2 là 1 thư viện các tác dụng điều khiển và cá tính hiện có sẵn để sử dụng trong bất cứ phần mềm UWP nào. Nó cung ứng các tác dụng điều khiển thú vị, linh động, tiên tiến như NavigationView và TeachingTip.
WinUI 3 là bạn dạng tiếp theo của WinUI framework, ra mắt vào cuối 5 nay. Nó mở mang đáng kể WinUI thành 1 framework UX đầy đủ, khiến cho WinUI có sẵn cho tất cả các loại phần mềm Windows – từ Win32 tới UWP – để sử dụng làm lớp giao diện người mua. Trong mai sau, mọi phần mềm Windows giờ đây sẽ có thể tận dụng các tác dụng điều khiển tiên tiến, hoạt động bất kể bạn dạng Windows nhưng chúng đang chạy.
WinUI là 1 lớp giao diện người mua chứa các tác dụng điều khiển và cá tính tiên tiến để xây dựng những phần mềm WindowsAi có thể sử dụng WinUI?
Dù rằng WinUI 2 chỉ cân xứng với UWP XAML, mà WinUI 3 sẽ hoạt động với mọi loại phần mềm Windows! WinUI 3 có thể được sử dụng trực tiếp làm lớp giao diện người chuyên dụng cho các phần mềm Win32 và UWP. Hoặc nó có thể được sử dụng để tiên tiến hóa dần dần giao diện người mua của phần mềm Win32, sử dụng XAML Islands để liên kết với các công nghệ sau:

WPF
WinForms
MFC
ComCtl32

WinUI cũng nhập vai trò là bệ đỡ cho các công nghệ đa nền móng, cung ứng trải nghiệm Windows nguyên bản xuất sắc. React Native for Windows, Xamarin.Forms và Uno Platform khai thác sức mạnh của WinUI ngay bữa nay – nếu bạn hiện đang sử dụng các nền móng ấy, nghĩa là bạn đã sử dụng WinUI!
Các công dụng điều khiển và tác dụng của WinUI
Sử dụng bảng dưới đây để xem WinUI so với công nghệ thích thú của bạn như thế nào nhé!
Gicửa ải thích các biểu trưng:

✓ – Khả năng/tác dụng được bao gồm
* – Sắp có trong bạn dạng WinUI 3 mai sau
** – Đang trong giai đoạn thực hiện

Khả năng/tác dụng
WinUI 3
UWP XAML & WinUI 2
WPF
WinForms
MFC

Các loại phần mềm Windows được cung cấp
UWP and Win32
UWP
Win32
Win32
Win32

Các bạn dạng Windows được cung cấp
Windows 10 (1803+)
Windows 10 (1703+)
Windows XP trở lên
Windows XP trở lên
Windows XP trở lên

Được cung cấp trên tất cả các dòng thiết bị Windows
✓*

C/C++ gốc

Cung ứng .NET 5


WebView2(Dụng cụ dựa trên Chromium)

✓**
✓**

Tác dụng kiểm soát Fluent Design tích hợp

Cung ứng tích hợp cho đầu vào tiên tiến(tỉ dụ: chạm màn hình, bút, gamepad)

Sử dụng bạn dạng DirectX mới nhất cho hiệu suất đồ họa

Liên kết dữ liệu hiệu suất cao(x:Bind)

Chính xác đầu vàoCác phần mềm UWP
Các phần mềm UWP tiên tiến, linh động và tích hợp dễ dãi với WinUI. WinUI 3 cung ứng nhiều cải tiến và tiên tiến hóa hơn nữa, bao gồm những điều sau:
Các công dụng điều khiển và bản lĩnh mới: WinUI xây dựng dựa trên những gì có sẵn trong UWP và cung ứng cho bạn nhiều thứ hơn thế nữa – bao gồm chuẩn xác đầu vào, WebView dựa trên Chromium tiên tiến và toàn thể các điều khiển dựa trên Fluent Design.
Cập nhật mau lẹ hơn: Tách khỏi hệ quản lý và được cập nhật thường xuyên, WinUI cung ứng bản lĩnh cân xứng ngược và cho phép bạn truy cập vào các bản cập nhật đương đại.
Các phần mềm Win32 và UWP tiên tiến, linh động, tích hợp dễ dãi với WinUICác phần mềm Win32
WinUI có thể được sử dụng với các phần mềm Win32 theo 2 cách không giống nhau. Đây là cách tiến hành:
Sử dụng hoàn chỉnh
Bạn có thể sử dụng WinUI 3 làm toàn thể lớp giao diện người chuyên dụng cho phần mềm desktop của mình, thay thế UI framework chính hiện nay. Phương pháp này bảo đảm rằng toàn thể phần mềm tiên tiến và nhất quán, trong ấy mỗi thành phần của phần mềm có cùng công dụng và bản lĩnh phong phú.
WinUI 3 – Project Reunion 0.5 Preview hiện đã có sẵn, cho phép bạn sử dụng WinUI để xây dựng phần mềm Win32.
Sử dụng liên kết
Với XAML Islands, bạn có thể tiên tiến hóa các phần nhất mực của phần mềm bằng WinUI, cho phép bạn vận dụng WinUI theo vận tốc của riêng mình. Bạn có thể lưu trữ bất cứ tác dụng điều khiển UWP tích hợp nào hoặc tạo tùy chọn tùy chỉnh bên trong phần mềm desktop của mình, cộng với công dụng UWP như WebView hoặc cung cấp đầu vào tiên tiến. XAML Islands cho phép bạn tăng cấp giao diện của mình ở nơi có ảnh hưởng mạnh nhất trong phần mềm.

TagsCông nghệ Kiến thức căn bản

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#WinUI #là #gì

WinUI là gì?

WinUI là gì?
WinUI là 1 lớp giao diện người mua chứa các tác dụng điều khiển và cá tính tiên tiến để xây dựng những phần mềm Windows. Là lớp giao diện người mua gốc trong Windows, WinUI là hiện thân của Fluent Design, đem lại cho mỗi phần mềm Windows cảm giác mãn nhãn nhưng người dùng mong chờ.
WinUI 2 là 1 thư viện các tác dụng điều khiển và cá tính hiện có sẵn để sử dụng trong bất cứ phần mềm UWP nào. Nó cung ứng các tác dụng điều khiển thú vị, linh động, tiên tiến như NavigationView và TeachingTip.
WinUI 3 là bạn dạng tiếp theo của WinUI framework, ra mắt vào cuối 5 nay. Nó mở mang đáng kể WinUI thành 1 framework UX đầy đủ, khiến cho WinUI có sẵn cho tất cả các loại phần mềm Windows – từ Win32 tới UWP – để sử dụng làm lớp giao diện người mua. Trong mai sau, mọi phần mềm Windows giờ đây sẽ có thể tận dụng các tác dụng điều khiển tiên tiến, hoạt động bất kể bạn dạng Windows nhưng chúng đang chạy.
WinUI là 1 lớp giao diện người mua chứa các tác dụng điều khiển và cá tính tiên tiến để xây dựng những phần mềm WindowsAi có thể sử dụng WinUI?
Dù rằng WinUI 2 chỉ cân xứng với UWP XAML, mà WinUI 3 sẽ hoạt động với mọi loại phần mềm Windows! WinUI 3 có thể được sử dụng trực tiếp làm lớp giao diện người chuyên dụng cho các phần mềm Win32 và UWP. Hoặc nó có thể được sử dụng để tiên tiến hóa dần dần giao diện người mua của phần mềm Win32, sử dụng XAML Islands để liên kết với các công nghệ sau:

WPF
WinForms
MFC
ComCtl32

WinUI cũng nhập vai trò là bệ đỡ cho các công nghệ đa nền móng, cung ứng trải nghiệm Windows nguyên bản xuất sắc. React Native for Windows, Xamarin.Forms và Uno Platform khai thác sức mạnh của WinUI ngay bữa nay – nếu bạn hiện đang sử dụng các nền móng ấy, nghĩa là bạn đã sử dụng WinUI!
Các công dụng điều khiển và tác dụng của WinUI
Sử dụng bảng dưới đây để xem WinUI so với công nghệ thích thú của bạn như thế nào nhé!
Gicửa ải thích các biểu trưng:

✓ – Khả năng/tác dụng được bao gồm
* – Sắp có trong bạn dạng WinUI 3 mai sau
** – Đang trong giai đoạn thực hiện

Khả năng/tác dụng
WinUI 3
UWP XAML & WinUI 2
WPF
WinForms
MFC

Các loại phần mềm Windows được cung cấp
UWP and Win32
UWP
Win32
Win32
Win32

Các bạn dạng Windows được cung cấp
Windows 10 (1803+)
Windows 10 (1703+)
Windows XP trở lên
Windows XP trở lên
Windows XP trở lên

Được cung cấp trên tất cả các dòng thiết bị Windows
✓*

C/C++ gốc

Cung ứng .NET 5


WebView2(Dụng cụ dựa trên Chromium)

✓**
✓**

Tác dụng kiểm soát Fluent Design tích hợp

Cung ứng tích hợp cho đầu vào tiên tiến(tỉ dụ: chạm màn hình, bút, gamepad)

Sử dụng bạn dạng DirectX mới nhất cho hiệu suất đồ họa

Liên kết dữ liệu hiệu suất cao(x:Bind)

Chính xác đầu vàoCác phần mềm UWP
Các phần mềm UWP tiên tiến, linh động và tích hợp dễ dãi với WinUI. WinUI 3 cung ứng nhiều cải tiến và tiên tiến hóa hơn nữa, bao gồm những điều sau:
Các công dụng điều khiển và bản lĩnh mới: WinUI xây dựng dựa trên những gì có sẵn trong UWP và cung ứng cho bạn nhiều thứ hơn thế nữa – bao gồm chuẩn xác đầu vào, WebView dựa trên Chromium tiên tiến và toàn thể các điều khiển dựa trên Fluent Design.
Cập nhật mau lẹ hơn: Tách khỏi hệ quản lý và được cập nhật thường xuyên, WinUI cung ứng bản lĩnh cân xứng ngược và cho phép bạn truy cập vào các bản cập nhật đương đại.
Các phần mềm Win32 và UWP tiên tiến, linh động, tích hợp dễ dãi với WinUICác phần mềm Win32
WinUI có thể được sử dụng với các phần mềm Win32 theo 2 cách không giống nhau. Đây là cách tiến hành:
Sử dụng hoàn chỉnh
Bạn có thể sử dụng WinUI 3 làm toàn thể lớp giao diện người chuyên dụng cho phần mềm desktop của mình, thay thế UI framework chính hiện nay. Phương pháp này bảo đảm rằng toàn thể phần mềm tiên tiến và nhất quán, trong ấy mỗi thành phần của phần mềm có cùng công dụng và bản lĩnh phong phú.
WinUI 3 – Project Reunion 0.5 Preview hiện đã có sẵn, cho phép bạn sử dụng WinUI để xây dựng phần mềm Win32.
Sử dụng liên kết
Với XAML Islands, bạn có thể tiên tiến hóa các phần nhất mực của phần mềm bằng WinUI, cho phép bạn vận dụng WinUI theo vận tốc của riêng mình. Bạn có thể lưu trữ bất cứ tác dụng điều khiển UWP tích hợp nào hoặc tạo tùy chọn tùy chỉnh bên trong phần mềm desktop của mình, cộng với công dụng UWP như WebView hoặc cung cấp đầu vào tiên tiến. XAML Islands cho phép bạn tăng cấp giao diện của mình ở nơi có ảnh hưởng mạnh nhất trong phần mềm.

TagsCông nghệ Kiến thức căn bản

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#WinUI #là #gì


  • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/winui-la-gi/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button