Pháp Luật

Xuyên tạc lịch sử là gì? Xuyên tạc lịch sử phạt thế nào 2022?

Xuyên tạc lịch sử là hành vi, mưu mô không xa lạ của các thần thế cừu địch chống phá Việt Nam tiến hành bằng nhiều dụng cụ không giống nhau trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vậy hành vi xuyên tạc lịch sử là gì và xuyên tạc lịch sử bị phạt như thế nào? Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi.

Để nhận biết, phòng chống, tranh đấu, phản bác mưu mô, hoạt động của các thần thế cừu địch chống phá. Người dân cần tăng lên tư tưởng, tiếp thu có chọn lựa các thông tin được đăng tải trên ko gian mạng.

1. Xuyên tạc lịch sử là gì

Hiện nay các thế lực thù địch thời cơ chính trị đã cố tình bôi đen, xuyên tạc, phủ nhận sự thực lịch sử; khoét sâu, phóng đại sai trái, thiếu sót, nhằm tuyên truyền méo mó, khiến cho 1 bộ phận dân chúng thiếu hiểu biết về lịch sử dân tộc, nhất là tuổi teen hồ nghi, nhạt phai niềm tin đối với Đảng, chia rẽ Đảng với Nhân dân, làm suy yếu, tiến đến xóa bỏ vai trò chỉ huy của Đảng Cộng sản và cơ chế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thông qua các vẻ ngoài bình luận theo chuyên đề, kể chuyện lịch sử để xuyên tạc các sự kiện lịch sử dân tộc, hòng hạ thấp vai trò chỉ huy của Đảng.

2. Xử phạt hành vi xuyên tạc lịch sử

Hành vi xuyên tạc lịch sử có thể bị xử lý theo Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm ích lợi của Nhà nước, quyền, ích lợi hợp lí của tổ chức, tư nhân được quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Khung 1

Người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo ko nhốt tới 03 5 hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 03 5 lúc:

Lợi dụng các quyền tự do ngôn luận; tự do tạp chí; tự do tôn giáo; tín ngưỡng; tự do họp hành; lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm ích lợi của Nhà nước, quyền, ích lợi hợp lí của tổ chức, tư nhân;

Khung 2

Phạt tù từ 02 5 tới 07 5 đối với trường hợp phạm tội gây tác động xấu tới an ninh, thứ tự, an toàn xã hội.

Hành vi xuyên tạc lịch sử là hành vi gây gian nguy cho xã hội, cần phải loại bỏ.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Hỏi đáp luật pháp của Ôn Thi HSG VN.

Xem thêm thông tin Xuyên tạc lịch sử là gì? Xuyên tạc lịch sử phạt thế nào 2022?

Xuyên tạc lịch sử là gì? Xuyên tạc lịch sử phạt thế nào 2022?

Xuyên tạc lịch sử là hành vi, mưu mô không xa lạ của các thần thế cừu địch chống phá Việt Nam tiến hành bằng nhiều dụng cụ không giống nhau trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vậy hành vi xuyên tạc lịch sử là gì và xuyên tạc lịch sử bị phạt như thế nào? Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi.
Để nhận biết, phòng chống, tranh đấu, phản bác mưu mô, hoạt động của các thần thế cừu địch chống phá. Người dân cần tăng lên tư tưởng, tiếp thu có chọn lựa các thông tin được đăng tải trên ko gian mạng.
1. Xuyên tạc lịch sử là gì
Hiện nay các thế lực thù địch thời cơ chính trị đã cố tình bôi đen, xuyên tạc, phủ nhận sự thực lịch sử; khoét sâu, phóng đại sai trái, thiếu sót, nhằm tuyên truyền méo mó, khiến cho 1 bộ phận dân chúng thiếu hiểu biết về lịch sử dân tộc, nhất là tuổi teen hồ nghi, nhạt phai niềm tin đối với Đảng, chia rẽ Đảng với Nhân dân, làm suy yếu, tiến đến xóa bỏ vai trò chỉ huy của Đảng Cộng sản và cơ chế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thông qua các vẻ ngoài bình luận theo chuyên đề, kể chuyện lịch sử để xuyên tạc các sự kiện lịch sử dân tộc, hòng hạ thấp vai trò chỉ huy của Đảng.
2. Xử phạt hành vi xuyên tạc lịch sử
Hành vi xuyên tạc lịch sử có thể bị xử lý theo Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm ích lợi của Nhà nước, quyền, ích lợi hợp lí của tổ chức, tư nhân được quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.
Khung 1
Người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo ko nhốt tới 03 5 hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 03 5 lúc:
Lợi dụng các quyền tự do ngôn luận; tự do tạp chí; tự do tôn giáo; tín ngưỡng; tự do họp hành; lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm ích lợi của Nhà nước, quyền, ích lợi hợp lí của tổ chức, tư nhân;
Khung 2
Phạt tù từ 02 5 tới 07 5 đối với trường hợp phạm tội gây tác động xấu tới an ninh, thứ tự, an toàn xã hội.
Hành vi xuyên tạc lịch sử là hành vi gây gian nguy cho xã hội, cần phải loại bỏ.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Hỏi đáp luật pháp của Ôn Thi HSG VN.

TagsDân sự

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Xuyên #tạc #lịch #sử #là #gì #Xuyên #tạc #lịch #sử #phạt #thế #nào

Xuyên tạc lịch sử là gì? Xuyên tạc lịch sử phạt thế nào 2022?

Xuyên tạc lịch sử là hành vi, mưu mô không xa lạ của các thần thế cừu địch chống phá Việt Nam tiến hành bằng nhiều dụng cụ không giống nhau trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vậy hành vi xuyên tạc lịch sử là gì và xuyên tạc lịch sử bị phạt như thế nào? Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi.
Để nhận biết, phòng chống, tranh đấu, phản bác mưu mô, hoạt động của các thần thế cừu địch chống phá. Người dân cần tăng lên tư tưởng, tiếp thu có chọn lựa các thông tin được đăng tải trên ko gian mạng.
1. Xuyên tạc lịch sử là gì
Hiện nay các thế lực thù địch thời cơ chính trị đã cố tình bôi đen, xuyên tạc, phủ nhận sự thực lịch sử; khoét sâu, phóng đại sai trái, thiếu sót, nhằm tuyên truyền méo mó, khiến cho 1 bộ phận dân chúng thiếu hiểu biết về lịch sử dân tộc, nhất là tuổi teen hồ nghi, nhạt phai niềm tin đối với Đảng, chia rẽ Đảng với Nhân dân, làm suy yếu, tiến đến xóa bỏ vai trò chỉ huy của Đảng Cộng sản và cơ chế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thông qua các vẻ ngoài bình luận theo chuyên đề, kể chuyện lịch sử để xuyên tạc các sự kiện lịch sử dân tộc, hòng hạ thấp vai trò chỉ huy của Đảng.
2. Xử phạt hành vi xuyên tạc lịch sử
Hành vi xuyên tạc lịch sử có thể bị xử lý theo Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm ích lợi của Nhà nước, quyền, ích lợi hợp lí của tổ chức, tư nhân được quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.
Khung 1
Người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo ko nhốt tới 03 5 hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 03 5 lúc:
Lợi dụng các quyền tự do ngôn luận; tự do tạp chí; tự do tôn giáo; tín ngưỡng; tự do họp hành; lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm ích lợi của Nhà nước, quyền, ích lợi hợp lí của tổ chức, tư nhân;
Khung 2
Phạt tù từ 02 5 tới 07 5 đối với trường hợp phạm tội gây tác động xấu tới an ninh, thứ tự, an toàn xã hội.
Hành vi xuyên tạc lịch sử là hành vi gây gian nguy cho xã hội, cần phải loại bỏ.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Hỏi đáp luật pháp của Ôn Thi HSG VN.

TagsDân sự

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Xuyên #tạc #lịch #sử #là #gì #Xuyên #tạc #lịch #sử #phạt #thế #nào


  • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/xuyen-tac-lich-su-la-gi-xuyen-tac-lich-su-phat-the-nao-2022/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button